Zonnepark Heusden

Zakelijk | Particulier

In Heusden, gemeente Asten, hebben we een zonnepark gerealiseerd met 7.364 zonnepanelen.

In mei 2018 zijn we benaderd door Pouderoijen Compagnons, met de vraag of we de ervaringen, die we bij de Vlaas opgedaan hebben voor het aanleggen van een zonnepanelenpark, wilden delen met de heer Aarts, directeur eigenaar van Bleekerven BV. Een ondernemer in de glas tuinbouw, in Asten/Heusden die een uitdaging had gekregen van gemeente Asten en het waterschap Aa en Maas voor het oplossen van een terugkerend waterprobleem bij zijn kassencomplex. Een waterberging van 3.5 Ha kon de oplossing bieden en de gemeente wilde haar grond hiervoor beschikbaar stellen. Samen zagen partijen hier kansen om de grond optimaal te gebruiken door in het bergingsgebied voor het overtollige water in natte periodes, ook een zonnepanelenveld aan te leggen. Een SDE subsidie was hier al voor aangevraagd en de gemeente had positief gereageerd op het initiatief.

Samen hebben we naar de kansen en mogelijkheden gekeken en naar een mogelijke rolverdeling. Als EPP hebben we de projectleiding opgepakt en het plan verder uitgewerkt. Een exploitatieberekening gemaakt en een programma van eisen opgesteld voor de prijsvorming van het plan. Ook hier kwam landschappelijke invulling aan de orde, waar ook in overleg met de gemeente een plan voor gemaakt is, met goedkeuring van alle partijen. De grootste uitdaging van het project was de aansluiting op het netwerk van Enexis, die hun netwerk een aantal honderden meters voor de tuinkassen hadden liggen. Door middel van een gestuurde ondergrondse boring is er een mantelbuis onder de kassen geboord. Het project is uitgevoerd door de firma Hoppebrouwers, trafo en bemetering door Kenter en het grondwerk door de plaatselijke ondernemer Verberne Grondwerken.

Het plan is binnen de gestelde planning en budgetten gerealiseerd en ook het groen is aangebracht volgens afspraak. Ook een uitkijk toren is geplaats, zodat de plaatselijke bevolking kan zien wat er gerealiseerd is en waar de schapen in de droge periode nu lopen.

Inmiddels zijn al meerdere partijen komen kijken. Onder andere de gemeente Helmond heeft met wethouders, raadsleden en commissieleden ter plekke gezien hoe er optimaal gebruik gemaakt is van de kansen en mogelijkheden voor optimaal grond gebruik. Een project wat zeker navolging mag en kan krijgen, omdat ook de instelling van EPP is dat we verantwoord om moeten gaan met de gronden die er beschikbaar zijn.  

Kengetallen:

  • 7.364 zonnepanelen
  • 2.025 kWp vermogen
  • 1.9000.000 kWh per jaar
  • 1.146 ton Co2-reductie per jaar
  • Energieverbruik van ca. 600 huishoudens per jaar

Dit project is mogelijk gemaakt door de SDE+ subsidie. De SDE+ stimuleert bedrijven en (non-)profit instellingen om duurzame energie te produceren. De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over een periode van vijftien jaar.

Zonnepark Heusden

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.