Upcycleplein

Zakelijk | Particulier

Na vele onderzoeken en de nodige afwegingen heeft UPP, de partners van het upcycleplein Deurne, eind 2023 de WABO vergunning aangevraagd voor haar beoogde gebouw en installatie aan de Helmondsingel in Deurne. 

Doel is nog steeds met groene reststromen en GFT een composteringsinstallatie te vullen, waarbij bij een bewezen techniek warmte vrij komt welke voor meerdere doeleinde gebruikt kan worden. Een grote win/win situatie ligt er wanneer Ennatuurlijk de warmtenetwerkbeheerder van de gemeente Helmond haar gas gestookte installatie kan afschalen en gebruik kan maken van de warmte die bij het composteringsproces vrijkomt. Partijen zijn hierover met elkaar in overleg.

Hoe zijn we zover gekomen? 

De volume studies en massa balansen hebben laten zien welke warmteopbrengsten er mogelijk waren en bij welke tonnages. Hiervoor is een ontwerp gemaakt en de techniek uitgewerkt, met de nodige kostenbegrotingen. Alle tekeningen en berekeningen zoals geur, stikstof, geluid enz. zijn ingediend bij het bevoegd gezag, de Provincie die de Milieu Effect Rapportage (MER- aanvraag) beoordeeld heeft. Zij hebben positief gereageerd op ons verzoek, waardoor de weg vrij kwam voor de volgende stap: de bouwvergunningprocedure. Met buurtbewoners en andere direct/indirect betrokkenen zijn de plannen gepresenteerd en besproken, waarop positieve reacties zijn gekomen, ook een onderdeel van het proces. De komende maanden moet nog de nodige tijd en energie gestoken worden in het vastleggen van de input en output stromen, maar ook de financiële middelen welke benodigd zijn om de business case rond te maken. Wanneer dit allemaal met goed gevolg doorlopen wordt, kan er eind 2024 gestart worden met de bouw waarvoor 1 jaar gepland is. 

Een duurzaam initiatief wat bijdraagt aan de RES opgave, welke er bij alle gemeentes liggen. Tevens een voorbeeld hoe er met afvalstoffen verantwoord omgegaan kan worden, wat een voordeel op moet leveren voor alle partijen, ook de burger!

Op de site van UPP kunt u het project verder volgen.

Upcycleplein

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.