Energyport Peelland heeft als doelstelling om regio De Peel omstreeks het jaar 2040 energieneutraal te maken. Deze energieneutraliteit willen we realiseren door enerzijds energiebesparende maatregelen te bevorderen en anderzijds door het (doen) produceren van "groene" energie (zon, wind, biomassa, aardwarmte e.d.). 

Missie

Energyport Peeland is een verbindende organisatie die toewerkt naar een duurzame lokale energie- en grondstoffenmaatschappij in regio De Peel. Energyport Peelland treedt hierbij op als katalysator van innovatie, productie en werkgelegenheid en zondoende de dreiging van krimp en de beperkte beschikbaarheid van energie in een kans om te zetten. 

Visie

Energyport Peelland wil een lean en mean organisatie zijn die initiatieven en krachten bundelt. Een beheersbare organisatie die zich inzet voor de duurzame energietransitie en die graag samenwerkt met zakelijke partners die toegevoegde waarde hebben. Investeringen worden zoveel mogelijk gedaan door private ondernemers. Energyport Peelland maakt mogelijk, signaleert, verbindt, stimuleert en initieert duurzame energiekansen. Tevens streeft de organisatie naar verankering en inbedding van het initiatief in de regio. 

Nadere informatie

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.