Warmtepomp

Zakelijk | Particulier

“Voorbeeld berekening Lucht-Water warmtepomp voor een jaren ’90 woning”

Belangrijke woning voorwaarden:

 • De binnen-unit is groter dan uw combi CV-ketel; Zeker bij een bestaande woning moet u voldoende ruimte hebben voor plaatsing.
 • Ook de buiten-unit – die tegenwoordig stiller is – dient  voldoende ruimte buiten te hebben.
 • Uw woning voldoet aan de minimale isolatie-eisen van ca. 10 cm isolatie (oftewel Rc 2,5) en lage temperatuur-verwarming (vloer- of wandverwarming).

Heb je dit nog niet in de woning, dan dien je dit eerst uit te voeren, voordat de warmtepomp u het comfort en besparing kan geven die u wenst.

We gaan de kosten vergelijken van de HR107 CV-ketel en de Lucht Warmtepomp in deze situatie. We willen u graag laten zien welke kosten(voordelen) er zijn tussen uw huidige ketel en de mogelijke warmtepomp. In paragraaf A worden de uitgangspunten weergegeven, in paragraaf B de jaarlijkse besparing op energiekosten. In paragraaf C de investeringskosten en tenslotte in paragraaf D de conclusies en ons advies. In tabel 1 staan alle kosten overzichtelijk weergegeven. Let op; Alle prijzen zijn inclusief BTW.


A. Uitgangspunten bij de berekening

 • We gaan uit van een woning van bouwjaar jaren ‘90’ die al voldoet aan de woning-voorwaarden. Een woning uit de jaren ’90 heeft een gemiddeld gasverbruik van 1300 m3 aardgas, waarvan 80% voor verwarming van ruimten en 20% voor warm tapwater
 • We rekenen met actuele consumentenprijzen (met toeslagen, incl. BTW) voor aardgas 0,79€/m3 en voor elektriciteit 0,23 €/kWh
 • We nemen verder aan o.b.v. het aangekondigde overheidsbeleid  dat gas steeds duurder wordt. We gaan voor onze berekening uit van een gemiddelde prijs voor aardgas van 1,01 €/m3 en voor elektriciteit van 0,20 €/kWh
 • De warmtepomp heeft net als de CV-ketel een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Tevens gaan we er van uit dat de onderhoudskosten gelijk zijn voor de gasketel en de warmtepomp en dus in de berekeningen te verwaarlozen is
 • Met de warmtepomp kun je ook voor extra (top)koeling in de zomer krijgen. Dit extra verbruik is maximaal 400 kWh/jaar, dus met energiekosten van ca. €120/jaar. Dit hebben we nu niet verrekend in onze berekening.

B. De besparing op de jaarlijkse energiekosten

 • Het aardgas wat we inkopen kost €1030 /jaar
 • De lucht-warmtepomp die onze woning verwarmd en tapwater levert, heeft een jaargemiddeld rendement van 400% (COP-waarde). Om met een lucht-warmtepomp de warmte te leveren hebben we niet 1300 m3 aardgas nodig (=11.400 kWh warmte), maar 2860 kWh elektriciteit.
  • Dit kost €680/ jaar.
  • De besparing is in het huidige jaar €370 /jaar op energiekosten.
 • Omdat de warmtepomp net als de CV-ketel gemiddeld 15 jaar minimaal moet functioneren dienen we de prijsstijgingen te verrekenen. Houden we rekening met een voorzichtige energieprijsstijging van 3%, dan wordt de totale energiebesparing over 15 jaar ca. €7100.
 • Er is een extra besparing door het afsluiten van het gasnet van €250 /jaar. Als we dit doorrekenen over 15 jaar dan is de totale kostenbesparing €8700. Dan zul je ook elektrisch moeten gaan koken wil je dit voordeel kunnen opvoeren.

C. De investeringskosten van de warmtepomp

 • De warmtepomp kost ca. €10.000. De meerinvestering - nodig voor de berekening t.o.v. de CV-ketel - is nu €8000. Daarnaast ontvangen we €2000 (ISDE) rijkssubsidie bij de warmtepomp. De netto meerinvestering is hiermee €6000.
 • Als we kosten en opbrengsten netjes verrekenen naar het investeringsmoment, dan is het nettobedrag wat we besparen over 15 jaar ca. €1100 of €2700 (inclusief vastrecht aardgas). Dat betekent een financieel rendement van 1,2%, respectievelijk 3% (inclusief vastrecht aardgas). Dit percentage mag je vergelijking met de bankrente.

D. Conclusie en advies

De voorwaarde voor een comfortabele woning met een Lucht-Water warmtepomp, is dat de woning is voorzien van lage temperatuurverwarming en een goede isolatie (Rc-waarde 2,5 en HR++ glas).
Uitgaande van een woning uit jaren ’90 is deze isolatie in orde. In onze berekening voor de toepassing van een Lucht-Water warmtepomp i.p.v. de CV-ketel blijkt dat er een redelijk hoog gasverbruik nodig is van ca. 1300 m3 aardgas per jaar om te zorgen dat de keuze voor een warmtepomp financieel interessant is.
Als u enige koeling in uw woning comfortabel vindt, dan is de keuze voor een warmtepomp natuurlijk wel erg geschikt. I.p.v. een aparte airco aan te schaffen verwarmt en koelt u nu met hetzelfde apparaat.
Hebt u een woning die nog onvoldoende geïsoleerd is, dan is het altijd beter om deze maatregelen eerst uit te voeren, voordat u aan de volledige warmtepomp begint.
In deze situatie zou de toepassing van een hybride warmtepomp, wel interessant kunnen zijn. Dan werkt de warmtepomp samen met de CV-ketel en heb je geen eisen of aanpassingen nodig aan de isolatie van de woning en aan de huidige radiatoren.
Maak de reis met EPP: doe de gratis scan, hierdoor kunt u een advies opstellen door een aantal vragen te doorlopen. Hierna kunt u een afspraak maken met onze adviseurs of uitvoerende bedrijven om samen met u verder op weg te gaan.

Iedereen in ons land is er inmiddels wel van overtuigd dat we naar een duurzame samenleving moeten: minder gebruik fossiele brandstoffen, minder CO2-uitstoot, duurzaam inkopen, meer hergebruik, etc.

We zijn ons er ook allemaal van bewust dat dit in eerste instantie geld kost, maar daarna ook geld oplevert. Wij als Coöperatie EnergyPort Peelland (EPP) proberen de inwoners van onze regio te stimuleren en te ondersteunen bij het kiezen van de juiste duurzame beslissingen. Wij begeleiden ook u graag op uw “reis naar een energieneutrale woonomgeving”.

EPP kan u met een groot aantal vrijwilligers en zakelijke partners, een handige website met een digitaal energieloket en ook een fysiek energieloket op diverse momenten informatie verschaffen. Door middel van deze informatie kunt u meer verantwoord uw beslissingen kunt nemen. 

 

Wat kunnen wij voor u doen op uw
“reis naar een energieneutrale woonomgeving”?

 • Allereerst kunt bij ons op de website inloggen en door het invullen van een relatief eenvoudige vragenlijst (“verbeter je woning scan”) al een beeld krijgen van welke soort energiebesparende maatregelen voor u interessant zijn en welke niet/ minder. Dit is vanzelfsprekend gratis en wanneer u daarvoor toestemming geeft wordt de rapportage ook naar EPP gestuurd en ten behoeve van een vervolgadvies.
 • Vervolgens kunt u advies ontvangen. Professionals maken gebruik van diverse meetapparatuur en een warmtecamera om de situatie in uw woning goed vast te stellen. Een dergelijk onderzoek kan uitgevoerd worden door een zakelijke partner van EPP, die u zelf kunt uitkiezen. Deze scan is niet gratis. De hoogte van de kosten is mede afhankelijk van een eventuele bijdrage van de gemeente of een andere instantie. De adviseur gaat bij zijn verdiepende scan al deels uit van de rapportage van de digitale scan. In zijn eindrapport geeft hij aan welke investering op dat moment het meest interessant voor u is, hoe hoog deze is en welk rendement u hiervan kunt verwachten.
 • U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze zakelijke partners.
 • Wanneer de voorgestelde investering  voor u aanleiding is om een concreter beeld te krijgen van de kosten en eventuele andere consequenties kunt u bij een van onze zakelijke partners terecht voor verdere informatie of een offerte. Hierbij kunt u naar eigen voorkeur een leverancier kiezen.
 • Na uitvoering zijn we net als u benieuwd naar het effect van de maatregel. Is het comfort verbeterd? Is uw energieverbruik verminderd? We nemen met u contact op om dit goed vast te stellen.

Periodiek verzorgt EPP informatiebijeenkomsten over onderwerpen op het gebied van energiebesparende maatregelen. Hierbij is iedereen welkom. Ons doel is immers het stimuleren van dergelijke maatregelen voor het “grote doel”: een energieneutrale regio.

Warmtepomp

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.