Opvolger postcoderegeling

21 juli 2020 | Zakelijk | Particulier

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het conceptadvies 2021 voor de postcoderoossubsidieregeling gepresenteerd; de opvolger van de postcoderoosregeling. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze regeling overgenomen door het ministerie.

Minister Wiebes meldde eind mei de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 te vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen straks subsidie aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek.

Verwachten kosten
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het PBL gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zonne-energie (zonnepanelen) zoals deze toegepast kan worden in de nieuw vorm te geven postcoderoossubsidieregeling.

Het PBL heeft bij het opstellen van het adviesrapport ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie en DNV GL. De PBL-notitie bevat het conceptadvies voor 3 bronnen van hernieuwbare elektriciteit, te weten:

  1. Waterkracht (referentievermogen 50 kilowatt)
  2. Windenergie (referentievermogen 1 megawatt)
  3. Zon-pv (referentievermogen 100 kilowattpiek)

100 kilowattpiek
Het door het PBL gehanteerde referentiesysteem voor zonne-energie is een gebouwgebonden pv-systeem met een vermogen van 100 kilowattpiek aangesloten op een bestaande grootverbruikersaansluiting.

Volgens het PBL vallen de investeringskosten circa 5 procent hoger uit dan de kosten van een systeem van 250 kilowattpiek, wat in de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) een referentiegrootte is. De investeringskosten in 2020 voor een 100-kilowattpieksysteem komen daarmee uit op 705 euro per kilowattpiek. Voor het peiljaar 2022 komen de kosten voor een 100-kilowattpieksysteem uit op 680 euro per kilowattpiek. Hierin zijn ook notariskosten meegenomen à 5 euro per kilowattpiek.

Relatief hoge operationele kosten
In de marktconsultatie is aangegeven dat een (lokale) energiecoöperatie relatief hoge operationele kosten kent ten opzichte van grootschalige pv-projecten. Voornamelijk organisatie- en administratiekosten zijn relatief hoog.

Voor het nauwkeuriger kunnen beoordelen en bepalen van alle operationele kosten wil het PBL tijdens de komende marktconsultatie aanvullende documentatie ontvangen vanuit marktpartijen.

Basisbedragen
Onderstaande tabel toont de door het PBL voorgestelde basisbedragen waarvoor postcoderoosontwikkelaars in 2021 in aanmerking kunnen komen.

Categorie

Basisbedrag 2021 (eurocent per kilowattuur)

Vollasturen

Rendement op eigen vermogen (in procenten)

Economische levensduur

Fotovoltaïsche zonnepanelen, 100 kilowattpiek

10,6

950

9,7

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 8,50 meter per seconde

5,7

3120

8,9

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 8,00 meter per seconde

6,3

2800

9,0

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 7,50 meter per seconde

7,0

2470

9,0

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 7,00 meter per seconde

8,0

2130

9,0

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 6,75 meter per seconde

8,4

2010

9,0

20

Windenergie, 1 megawatt – windsnelheid 6,50 meter per seconde

9,4

1790

9,0

20

Waterkracht, 50 kilowatt

13,1

5000

10,1

15

Bestaande postcoderoosregelingen
De nieuwe subsidieregeling heeft geen gevolgen voor onze reeds opgeleverde postcoderoosprojecten. Het betreft uitsluitend nieuwe projecten.

 

Opvolger postcoderegeling

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.