Nieuwe partner

15 mei 2020 | Zakelijk | Particulier

Afgelopen week hebben Driek Berkers, voorzitter van Stichting Holten's Molen, en Martien Bots, voorzitter van EPP, hun handtekening gezet onder een partnerovereenkomst. Beide partijen willen hiermee ondersteunen dat ze wederzijdse doelen ondersteunen. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij een gemeenschappelijke factor.

In het kader van de ondertekening gaf Driek Berkers aan dat zijn Stichting met de hulp en inspanningen van vele vrijwilligers destijds het cultureel historische erfgoed en rijksmonument “Holten’s Molen heeft weten te behouden. Hij zei te hopen dat door de diverse activiteiten van de stichting, zoals demonstraties,  presentaties en excursies, er meer politiek en maatschappelijk draagvlak komt voor cultuurhistorische erfgoed in de Peelregio. Om het op zijn Cruijffs te zeggen: “Je weet pas wat je mist als het er niet meer is”.

Martien Bots  onderstreepte nog eens ten overvloede het belang van de duurzame samenleving, waarbij het gebruik van fossiele energie op een snelle en economische wijze teruggedrongen moet worden. Hij herinnerde er aan dat Energyport Peelland bij de opstart wilde streven naar een energie neutrale regio na 25 jaar, zonder te weten of dat op dat moment een haalbaar doel was. Inmiddels heeft EPP de overtuiging dat dat wel haalbaar is. Zie de resultaten in energiebesparing. Zie de realisatie van duurzame energieproductie met zonnepanelen. En we maken grote vorderingen met het op economische en innovatieve wijze produceren van warmte uit reststoffen, zonder negatieve uitstoot.

Hij gaf aan dat om alle doelen te realiseren windenergie in onze regio ook noodzakelijk is. Ook hiervoor wil Energyport Peelland zich inzetten, waarbij de voordelen dan ook aan alle belanghebbenden in redelijkheid ten goede moeten komen. Misschien kunnen we daarbij van onze partners van Holten’s Molen nog wel adviezen en ondersteuning krijgen, zo gaf hij met een kwinkslag aan. Want zij zijn immers “al eeuwen” specialist in windmolentechnologie!

Tot slot concludeerden beide voorzitters dat deze nieuwe samenwerking voor henzelf, hun leden en vrijwilligers al zichtbaar en voelbaar tot nieuwe energie leidde. Dit komt de leefbaarheid van onze samenleving ten  goede.

Nieuwe partner

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.