Nieuwe beheerder energieloket

16 mei 2021 | Zakelijk | Particulier

Wij hebben als coöperatie afgelopen maand een overeenkomst getekend met EnergieHuis Slim Wonen betreffende de dienstverlening door en exploitatie van ons Energieloket bij de Ossenbeemd.

Reden hiervoor is dat EnergieHuis Slim Wonen onlangs heeft afgesproken met de regiogemeenten (Helmond en 7 omliggende gemeenten) om voor deze regio de voorlichting betreffende energiebesparende maatregelen en duurzame energie te gaan verzorgen. Het geven van voorlichting en informatie aan de burgers en het daarvoor exploiteren van een energieloket is een verplichting die de Rijksoverheid bij gemeenten heeft neergelegd. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen is dit nu in onze regio geregeld door voornoemde afspraak met Energiehuis Slim Wonen (ESW).

Dit betekent dat het Energieloket bij de Ossenbeemd normaal blijft functioneren, maar dan onder regie van ESW. Je kunt daar dus nog steeds terecht, zodra de Ossenbeemd weer open is. De vrijwilligers van EPP, die actief zijn voor het Energieloket vallen dus vanaf nu eveneens onder ESW, ook als ze in Deurne actief/ aanwezig zijn. Voor vragen kan rechtstreeks met ESW contact opgenomen worden. Ook dagelijks bezoek aan het Energiehuis Helmond is mogelijk, zodra deze weer open is.

ESW heeft een professioneel ingericht energieloket in het Energiehuis en beschikt ook over een groot aantal vrijwilligers (momenteel 22), die als energiecoach hun diensten beschikbaar stellen. Omdat ook vanuit de omliggende gemeenten vrijwilligers geworven worden, groeit het aantal energiecoaches de komende tijd waarschijnlijk aanzienlijk.

EPP is er van overtuigd dat met deze samenwerking de dienstverlening aan de bewoners van onze regio sterk verbetert en de bewoners daarmee met hun beoogde/ geplande investeringen in energiebesparing/ duurzaamheid hierbij van de gratis kennis van de energiecoaches kunnen profiteren. Wij raden daarom alle bewoners aan ook een keer een kijkje te gaan nemen bij het Energieloket bij de Ossenbeemd, het Energiehuis in Helmond en/ of de circulaire woning in Someren.

Samen op naar een energieneutrale regio, door enerzijds energie besparen en anderzijds investeren in duurzame energie. Wij wensen alle leden, lezers van onze Nieuwsbrief en alle andere bewoners van onze regio hierbij veel energie en succes toe.

Meer weten over het Energiehuis Slim Wonen? Neem een kijkje op hun website: www.energiehuisslimwonen.nl

Nieuwe beheerder energieloket

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.