Lezing Waterstof

5 juli 2022 | Zakelijk | Particulier

Op maandag 27 juni 2022 hield Energyport Peelland haar Jaarvergadering. Mede in verband met het 10-jarig bestaand werd na de pauze een lezing verzorgd over de aknsen van waterstof. Ook niet-leden hadden hiervoor vrije toegang.

De lezeing werd gehouden door Paul Bombled, hoofdredacteur van het Waterstof Magazine. Dit is het grootste nieuwsbulletin in Nederland en Vlaanderen over alle (internationale) ontwikkelingen in waterstof. Daarnaast is Paul Bombeld ook werkzaam voor enkele ondernemingen in deze sector en is betrokken bij initiatieven zoals waterstoftankstations. 

Allereerst schetste Bombeld het huidige energieverbruik in Nederland: circa 40% aardgas, 40% aardolie en 10% steenkool. Alle overige bronnen, zoals kernenergie, biomassa, zonne-energie en windenergie samen betreffen nog slechts minder dan 10% van het totale verbruik.

Vervolgens liet hij zien hoe het verbruik is verdeeld: 30% door de industrie, 20% door de elektriciteitsproducenten, 20% door mobiliteit, 14% door de landbouw en 13% door de gebouwde omgeving.
Van deze laatste (kleinste) groep maken de huishoudens met hun verbruik deel uit. Het grootste deel van het verbruik van huishoudens betreft met 64% gas voor warmte. En dit wordt ook nog eens voor het grootste deel verbruikt in enkele (winter)maanden.

Wanneer we nu al constateren dat het elektriciteitsnet volbezet is en het 10 jaar duurt voor er van een echte uitbreiding sprake is, dan kan niet verwacht worden dat vervanging van een groot deel van het gas- en olieverbruik door elektriciteit realistisch is. Bovendien is bij bijvoorbeeld vrachtauto’s zowel het grote volume/gewicht aan batterijen als het opladen van de accu’s bij grote afstanden een groot probleem. Helder is dus dat elektriciteit niet de oplossing is. Waterstof is dat wel voor de industrie en de (zware) mobiliteit. We moeten dus zorgen voor voldoende tankstations voor waterstof en een leidingnet voor waterstof naar de grote industriële verbruikers. En laat er nu een uitgebreid gasnet liggen dat voor het grootste deel zonder grote aanpassingen te gebruiken is voor waterstof. Dat waterstofnet is voor 2030 operationeel voor o.a. Rotterdam, Terneuzen, IJmuiden en DSM Chemelot. 

Voor huishoudens is het dan ook geen (groot) probleem om in plaats van aardgas de verwarming van (oudere) huizen met waterstof te laten plaatsvinden. En de huidige gasverwarmingsketels zijn ook gemakkelijk om te bouwen naar waterstof.

Is het haalbaar en te verwachten dat we alle waterstofbehoefte in Nederland zelf produceren? Nee dus. Import van waterstof uit Zuid Europa en Afrika is een meer reële optie. Grond is daar spotgoedkoop en men heeft (gratis) veel zon en wind. Dit omzetten in waterstof, per pijpleiding naar de kust, met grote tankers naar havens als Rotterdam en daar invoeden op het waterstofnet is voor een aanzienlijk deel van onze energievraag de noodzakelijk oplossing. Naast zonne-energie, windenergie, kernenergie e.d.

De circa 40 aanwezigen waren zeer enthousiast over de lezing, getuige de vele vragen en discussies die werden gevoerd.

Dat het onderwerp overigens buitengewoon actueel is, bleek de dagen erna. Op 28 juni 2022 meldden Air Products (grootste waterstofproducent ter wereld) en Gunvor (o.a. eigenaar van energieterminal Rotterdam) dat zij voornemens zijn in Rotterdam een importterminal voor groene waterstof te gaan opzetten. Afhankelijk van de overheidsstandpunten met betrekking tot wet- en regelgeving hieromtrent wordt op korte termijn de investeringsbeslissing genomen. Naar verwachting levert de terminal dan in 2026 de eerste groene waterstof in Nederland.

En weer één dag later op 29 juni stuurde Energieminister Jetten een brief aan de Tweede Kamer waarin hij mededelingen deed over de planning van de uitrol van het waterstofnet over Nederland. Dit houdt in dat:

  • In 2025/2026 de industriële clusters Eemshaven, IJmuiden, Rotterdam/Moerdijk en de Scheldedelta aangesloten zijn op het waterstofnet.
  • In 2027/2028 er aansluitingen operationeel zijn naar Duitsland en Chemelot Zuid-Limburg.
  • Uiterlijk in 2030 nog een aantal tracés en vertakkingen operationeel zijn.

Waterstof is dus vóór 2030 voor een groot aantal grootverbruikers beschikbaar en kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie.
 

 

Lezing Waterstof

Thema’s

Onze partners

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Energyport Peeland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan via info@energyportpeelland.nl en wij nemen contact met u op.