Energyport Peelland energie projecten

Samen maken we van De Vlaas een mooi gebied

In Deurne ligt het 11 hectare gebied De Vlaas. Een prachtig gebied wat nu vooral in gebruik is als agrarische grond. De Vlaas biedt kansen. Energyport Peelland bekijkt samen met de gemeente Deurne, aangrenzende bewoners en bedrijven naar de mogelijkheden om De Vlaas duurzaam in te richten.

De partijen willen samenwerken om de huidige functionaliteit van het prachtige gebied te behouden en daarbij groene energie opwekken. Op dit moment werkt Energyport Peelland aan een eerste beeld van de mogelijkheden.

Over De Vlaas

luchtfoto van de VlaasDe Vlaas is 11 hectare en nu grotendeels in gebruik als agrarische grond. Aangrenzend aan het gebied liggen woningen, scholen en bedrijfsgebouwen. In De Vlaas ligt ook de ijsbaan die een belangrijke plek inneemt. Energyport Peelland ziet mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie en natuurontwikkeling. Deze kansen zijn er als we samenwerken en de middelen kunnen vinden. De Vlaas kan dan uitgroeien tot een gebied waar energie opgewekt kan worden en door de aanleg van bijvoorbeelden wandelpaden er mogelijkheden ontstaan voor de recreatie. We zien kansen die we nu samen met de bewoners uit het prachtige gebied verder willen ontdekken. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten of deelnemen aan het project 'Zonnepark De Vlaas'? Download en vul het deelnameformulier in en mail het naar info@energyportpeelland.nl of neem contact met ons op en stel uw vragen.

De nieuwsbrieven van De Vlaas zijn te vinden onder Actueel in het hoofdmenu.

Contact    

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen