Verdienmodel

Energyport Peelland is een coöperatie. Dit betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Dankzij onze leden kunnen wij nieuwe initiatieven ontplooien en bestaande projecten laten groeien. Door samen te werken, kunnen we de regio groener en duurzamer maken. 

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen