Organisatie

De coöperatie heeft een bestuur van vijf bestuursleden. De samenstelling van het bestuur is sinds de vergadering van 18 november 2014 als volgt: Martien Bots (voorzitter), Iwan Gijsbers (secretaris), Piet Joosten (penningmeester), Frank Voss en Ad van Dinter.

Binnen de coöperatie zijn de volgende vijf werkgroepen actief: particulieren, bedrijven, energiebesparende maatregelen, zonne-energie en biomassa. Verder is er een stafdienst communicatie. Jaarlijks stelt iedere werkgroep haar beoogde doelstellingen voor het komend jaar vast.

Binnen de werkgroepen zijn enkele tientallen vrijwilligers actief alsmede één bestuurslid per werkgroep (om de communicatielijnen met het bestuur zo kort mogelijk te houden). Bij die vrijwilligers zijn ook enkele ondernemers, die beroepsmatig in de uitvoering van energiebesparende maatregelen en aanleg zonnepanelen actief zijn. Met hen zijn schriftelijke afspraken gemaakt (marktconforme tarieven, kwaliteit, deskundigheid, een kleine provisie voor EPP, etc). Geïnteresseerden zijn nooit verplicht om bij deze ondernemers hun beoogde werkzaamheden te laten uitvoeren, ook al heeft men gebruik gemaakt van de expertise van deze werkgroepleden.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen