Ontstaan Energyport Peelland

De coöperatie Energyport Peelland (EPP) is ontstaan binnen het Deurnes Industrieel Contact. Daar binnen werd een werkgroep geformeerd van ondernemers die samen kansen en mogelijkheden zagen om in de regio beschikbare reststromen zo optimaal mogelijk te benutten. In dat kader werden reststromen in kaart gebracht. De gegevens die hierbij naar voren kwamen versterkten de gedachte van de initiatiefnemers om het project voort te zetten. Er werd contact gezocht met verschillende samenwerkingspartners in de regio, zoals het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en Morgen Groene Energie. Op 25 april 2012 werd de coöperatie bij de notaris opgericht.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen