Missie en visie

Aan Energyport Peelland ligt een toekomstgedachte ten grondslag, die ervan uit gaat dat Deurne uiteindelijk volledig energieneutraal is door te voorzien in de eigen energiebehoefte.   

Onze missie

Energyport Peelland is een verbindende organisatie die toewerkt naar een duurzame lokale energie- en grondstoffenmaatschappij in Deurne met tientallen extra arbeidsplaatsen en tientallen miljoenen euro’s extra toegevoegde waarde in 2020. Energyport Peelland zal hierbij optreden als katalysator van innovatie, productie en werkgelegenheid en zodoende de bedreiging van krimp en de beperkte beschikbaarheid van energie in een kans om te zetten, zodat de gemeente Deurne voorbeeld wordt voor de aanpak van deze problematiek.

Onze visie

Energyport Peelland wil een lean and mean organisatie zijn die initiatieven en krachten bundelt. Een beheersbare organisatie die zich inzet voor de duurzame energietransitie die graag samenwerkt met business partners die waarde toevoegen. Investeringen worden zoveel mogelijk gedaan door private ondernemers. Energyport Peelland maakt mogelijk, signaleert, verbindt, stimuleert en initieert duurzame energiekansen.

Tevens streeft de organisatie naar verankering en inbedding van het initiatief in de regio. Daarvoor wordt samengewerkt met de gebiedscommissie De Peel. De agenda voor dit gebied is vastgelegd in ‘Vitale Groene Ruimte de Peel’, Synergie tussen economie en quality of life, voor de periode 2012 – 2015. Daarin staat een aantal thema’s centraal die raakvlakken vertonen met het initiatief Energyport Peelland. 

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen