Doelstelling

De doelstelling van EPP is om te bewerkstelligen dat de regio omstreeks het jaar 2040 energieneutraal is. Deze energieneutraliteit moet worden gerealiseerd door enerzijds energiebesparende maatregelen te bevorderen en anderzijds door het (doen) produceren van “groene” energie (zon, wind, biomassa, aardwarmte en dergelijke).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen