Uitnodiging Voorlichtingsavond Energieloket


Geachte lezer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste voorlichtingsavond over Energiebesparing, die zal worden gehouden op maandag 10 december aanstaande om 19.00 uur bij de Ossenbeemd te Deurne.
Het thema deze avond zal zijn: “Alles wat u wilt weten over …. de warmtepomp”.De agenda voor deze avond is als volgt:

Programma
19.00 – 19.15 uur:  Ontvangst met koffie/thee
19.15 – 19.20 uur:  Opening door Martien Bots, voorzitter van EPP
19.20 – 19.30 uur:  Inleiding van wethouder Marinus Biemans over beleidsdoelstellingen gemeente in het kader van duurzaamheid
19.30 – 19.45 uur:  Inleiding van Mat Schatorje, trekker van het Energieloket vanuit het bestuur van EPP (thema: “Uw reis start bij het Energieloket”)
19.45 – 20.30 uur: Presentatie van Ton Schreuder van Nibe (marktleider warmtepompen in Nederland) over “De Warmtepomp”
20.30 – 20.45 uur: Vragen
20.45 uur:  Afsluiting, waarna ook het Energieloket bezocht kan worden en individuele vragen kunnen worden gesteld

In verband met het feit dat er bij de Ossenbeemd ruimte is voor circa 60 personen, dienen geïnteresseerden zich vooraf aan te melden. De eerste 60 aanmeldingen krijgen een bevestiging toegestuurd.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Elke 10de aanmelder krijgt een waardebon, waarmee hij/zij gratis gebruik kan maken van de mogelijkheid door EPP een onderzoek met de warmtecamera en/of CO2-meter te laten uitvoeren.

Bij meer aanmeldingen dan 60 zal er op korte termijn een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.
Aanmelden kan via een mail naar info@energyportpeelland.nl onder vermelding van “aanmelding voor bijeenkomst 10 december inzake Energieloket-warmtepomp met vermelding van het aantal personen”.


We maken eenieder er ook op attent dat deelnemers aan activiteiten van EPP bij het realiseren van energiebesparende maatregelen aan hun eigen woning vóór 31 augustus 2019, mee kunnen dingen naar een van de prijzen als een van de “Deurnese Energiehelden”. Zie voor meer informatie de brochure hierover.

Met vriendelijke groeten,
Energyport Peelland


Bestuur Energyport Peelland

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen