Overdracht en ingebruikname Zonnepark de Vlaas op 16 en 17 november

Zonnepark de Vlaas is het grootste postcoderoosproject van Nederland. Het park produceert  4,5 MW duurzame energie (goed voor het verbruik van 1300 huishoudens). Daarnaast is het een fraaie groene long met een aantrekkelijke flora en fauna voor o.a. bijen tussen woningbouw, industrieterrein, scholen, sportaccommodaties en agrarisch gebied. Daarom willen we de overdracht en ingebruikname van Zonnepark de Vlaas niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 16 en 17 november wordt het park feestelijk in gebruik genomen.

Voor de bijeenkomst van 16 november nodigen we enerzijds de bij de voorbereiding en uitvoering betrokken partijen en overheden uit, alsmede andere energiecoöperaties. Het thema van de bijeenkomst staat in het teken van Duurzaamheid en Klimaatbeleid. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om onze plannen voor een regionaal biomassaplein te presenteren. Een deel van de genodigden zullen vanuit die achtergrond aanwezig zijn (regionale en provinciale bestuurders en ambtenaren o.a.).

Omdat we van mening zijn dat er ook een aantal leden van zowel Coöperatie de Vlaas als EnergyPort Peelland aanwezig moeten (kunnen) zijn, geven we ook aan hen de gelegenheid  zich hiervoor in te schrijven. Bij teveel aanmeldingen zal het lot bepalen wie een toegangsbevestiging krijgt.

Op 17 november hebben alle leden van Coöperatie de Vlaas, EnergyPort Peelland en de aanwonenden de gelegenheid om – eventueel met partner en/of gezinsleden – een bezoek te brengen aan het Zonnepark. Onder het genot van een consumptie kunnen de bezoekers de film over de aanleg van het park zien bij zalen van Bussel. Medio oktober zullen de uitnodigingen voor zowel 16 als 17 november aan de geadresseerden worden verstuurd.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen