Ontwikkelingen zonne-energieprojecten

Dat Zonnepark de Vlaas niet onopgemerkt is gebleven buiten de regio ervaren we op dit moment bijna dagelijks. Meerdere mails en contacten per week krijgen we van (potentiële)  initiatiefnemers om informatie in te winnen over het proces, de problemen waar je tegenaan loopt en hoe daarmee om te gaan, etc.

Zoals in het verleden ook steeds met overheidsinstanties en in coöperatieve samenwerkingsverbanden is afgesproken, zijn wij steeds bereid om alle gewenste informatie te verschaffen aan ten behoeve van het welslagen van dergelijke projecten. Ook zijn er al enkele afspraken gemaakt voor bezoek aan de Vlaas en bespreking van de business case , onder andere met een  publiek-privaat samenwerkingsverband, dat zeer serieuze plannen heeft. Alhoewel dit regelmatig veel beslag legt op tijd van de vrijwilligers, zijn wij toch van mening dat we dit in het belang van de verduurzaming van Nederland moeten doen.

Een van de projecten waarvoor wij in dat verband een begin dit jaar zijn benaderd en waar we zeer regelmatig ondersteunende diensten leveren, zal naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar nog operationeel worden.
We kunnen dan ook met voldoening vaststellen, dat alle werk dat we met z’n allen in de Vlaas gestoken hebben, ook zinvol gebruikt kan worden om andere projecten elders te helpen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen