Ontwikkelingen en kansen voor een regionaal biomassaplein

EPP is onlangs – in samenspraak met de gemeente Deurne – gestart met een onderzoek naar de volumes van een groot aantal organische reststromen, die in de regio beschikbaar komen en die bij concentratie op één plaats op een interessante en vooral circulaire manier te be- en verwerken zijn. Vandaar de naam “biomassaplein”.

Zekerheid over beschikbaarheid van geschikte organische restafvalstromen geeft de mogelijkheid van een rendabele en duurzame verwerking. Van belang is in dit kader ook dat zoveel mogelijk organisch restmateriaal in de regio zelf verwerkt wordt (en dat deze niet nodeloos ver wordt getransporteerd). Verder is het bij grotere volumes mogelijk om de vaak nu “waardeloze” reststromen  te verwaarden tot nuttige  producten, zoals compost,warmte en energie, die je weer kunt gebruiken (de circulaire economie).

Wanneer we er in slagen om samen met regionale overheden en bedrijfsleven samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan, moet het mogelijk zijn om deze doelen te realiseren: minder afval storten, verbranden of laagwaardig toepassen (dus zuinig grondstoffenverbruik), minder transporten en daardoor lagere kosten voor bedrijven en burgers voor hun “afval”. EPP is voornemens om op 16 november de eerste resultaten van hun onderzoek te presenteren, na de openingsfestiviteiten van Zonnepark de Vlaas.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen