Energieloket Energyport Peelland sinds 9 september operationeel

EPP zet zich al jaren in om energiebesparende maatregelen in onze regio te promoten. Immers: de energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet te produceren. Omdat informatiebijeenkomsten in het verleden weinig respons opleverden, is besloten om een energieloket op te zetten.

Dit energieloket bestaat enerzijds uit een fysieke ruimte bij Natuur Milieu en Educatief Centrum de Ossenbeemd Hier zijn een aantal voorbeelden van energiebesparende maatregelen te zien, waaronder een warmtepomp (daadwerkelijk in bedrijf), voorbeelden van spouwmuurisolatie voor bestaande gebouwen en speciale kozijnen. Verder zijn er van EPP en haar partners diverse soorten documentatie te krijgen.

Daarnaast is het voor geïnteresseerden mogelijk om – ter plaatse of thuis achter de pc - een erg gebruiksvriendelijke digitale energiescan uit te voeren. Deze is ontwikkeld door MilieuCentraal en enigszins aangepast in overleg met EPP. Geïnteresseerden kunnen via de website van EPP deze scan invullen en in 5 à 10 minuten een prima beeld krijgen van welke energiebesparingsmaatregelen in de betreffende situatie interessant zijn. Ga hiervoor naar https://energyportpeelland.verbeterjehuis.nl.

Op basis hiervan bestaat de mogelijkheid om een gerichte energiescan te laten uitvoeren door een van de partners van EPP of bij een van de partners/leveranciers informatie in te winnen en/of een vrijblijvende aanbieding op te vragen.

Op 9 september jl. heeft wethouder Marinus Biemans tijdens de manifestatie Markt Groen het energieloket officieel geopend. Daar heeft hij ook als eerste de energiescan ingevuld. De aanwezigen konden zien hoe eenvoudig en snel een indicatie krijgt van interessante energiebesparingen die voor jouw situatie van toepassing zijn.

Ook buiten het energieloket is EPP overigens actief op dit gebied. Samen met de gemeente Deurne en Parkmanagement Peelland geven energie-adviseurs van EPP presentaties aan bijeenkomsten voor bedrijven. Los van het feit dat investeringen in energiebesparing vaak financieel voordeel opleveren, zullen bedrijven de komende jaren gaan ervaren dat de druk van de overheid groter wordt. Bedrijven zijn op basis van verkregen vergunningen verplicht om onder bepaalde omstandigheden energiebesparende investeringen te plegen. Bij controles zal de ondernemer in de toekomst vaker geconfronteerd worden met sancties, als men niet kan aantonen dat de nagelaten  investeringen terecht niet zijn uitgevoerd.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen