Wijzigingen in subsidieregelingen energiebesparingen

Voor de activiteiten waarmee EPP zich bezig houdt en die interessant zijn voor haar leden, zijn met name de volgende nieuwe / aangepaste regelingen van belang:
• Vanaf 2 januari jl. is de investeringssubsidieregeling duurzame energie 2017 (ISDE) weer open (budget € 70 mio – voor zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels, etc). Deze regeling geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Meer info: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo).
• Vanaf 2 januari jl. is de subsidieregeling voor aanvragen subsidie energiebesparing sportclubs weer opengesteld (budget € 6 mio). Meer info: rvo.
NB: Het subsidieplafond was binnen 4 dagen bereikt (in 2016 duurde dat nog 3 weken).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen