Voorwoord van de voorzitter

Inmiddels is het jaar 2017 al weer enkele weken “oud” en zijn we weer druk bezig met de sores van elke dag. Rond de jaarwisseling is altijd een prima tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Voor onze Coöperatie geldt dat het een druk jaar is geweest, al is dat uit de mededelingen “in de pers” mogelijk niet gebleken. Met name met betrekking tot ons Zonnepark de Vlaas zijn grote stappen gezet: uitwerken van het plan zoals dat eerder aan de gemeente was gepresenteerd, overleggen over verdere invulling, voorwaarden, afstemming met de Wijkraad en omgeving, etc.

Ook ten aanzien van de andere activiteiten is veel werk verzet, waarbij we overigens niet overal echte voortgang hebben geboekt. Het motiveren van leden en andere belanghebbenden om  energiebesparende maatregelen te nemen, blijkt toch steeds weer moeilijker te zijn dan eerder verondersteld. Pas wanneer er daadwerkelijk investeringen aan de orde zijn, begint dat meer te leven, hetgeen ons ook gebracht heeft tot een aanpassing van de activiteiten in deze. Ik verwijs hiervoor verder naar het artikel over “ontwikkelingen in 2016”.

Ik hoop en ga er van uit dat 2017 een succesvol jaar zal zijn, waarin we er in slagen om in ieder geval het Zonnepark te realiseren en in de loop van het tweede halfjaar operationeel te hebben. Naast alle andere activiteiten die op stapel staan c.q. door gaan.
Per slot van rekening is ons doel nog steeds: een energieneutrale samenleving in onze regio omstreeks 2040.

 

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen