Ontwikkelingen 2016


Energieloket
Met betrekking tot de opzet van een Energieloket zijn we afgelopen jaar niet veel verder gekomen. Het blijkt moeilijk te zijn om woningbezitters te motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen of zelfs geïnteresseerd te krijgen voor informatiebijeenkomsten.
Daarom is besloten – mede in het licht van nieuwe subsidiemogelijkheden – om meer professionaliteit aan te brengen in de begeleiding / advisering van woningbezitters, die wel gemotiveerd zijn. De doelgroep is hierbij omschreven als personen, die een woning gekocht hebben en in relatie daarmee aanpassingen willen verrichten. Door hen te adviseren over mogelijkheden, besparingen, subsidies en rendementen is er voor alle partijen meerwaarde te creëren. Verdere uitwerking hiervan vindt in 2017 plaats. EPP kan daarbij in de loop van 2017 ook gebruik maken van de locatie de Ossenbeemd, die van de gemeente subsidie heeft gekregen om energiebesparende investeringen te doen en EPP met ruimte te faciliteren.

Werkgroepen
In verband met vorengenoemde ontwikkelingen is ook een reorganisatie doorgevoerd bij de werkgroepen. De werkgroepen zonne-energie en energiebesparende maatregelen zijn toegevoegd aan de werkgroepen Particulieren en Bedrijven, zodat we feitelijk nog maar 2 werkgroepen hebben (die ook de doelgroep zijn).

Biomassa
Inzake het project Biomassa heeft regelmatig overleg plaats gevonden met marktpartijen en overheden over beschikbaarheid reststoffen (volume input is cruciaal voor partijen die eventueel willen investeren in de hoogwaardige verwaarding hiervan). Ook is een (vooralsnog vrijblijvende) samenwerking geëntameerd met een marktpartij, die pretendeert een nieuwe technologie te bezitten voor een hoogwaardige en economisch interessante verwerking. Hierbij zijn wel forse investeringen nodig, waarvoor geïnteresseerde partijen welkom zijn (EPP kan enkel ondersteunend zijn hierbij en niet risicodragend participeren).

Ook wat betreft vorengenoemde ontwikkelingen is EPP positief met betrekking tot de kansen in het aankomende jaar.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen