Voortgang Zonnepark de Vlaas

In de loop van 2016 is de planvorming verder uitgewerkt, inclusief beoordeling milieu-onderzoeken uit het verleden en is medio 2016 het uiteindelijke plan gepresenteerd aan de gemeente.

Uiteindelijk hebben we eind 2016 definitief overeenstemming bereikt over een erfpachtscontract voor 30 jaar, hebben we een nieuwe Coöperatie opgericht voor deelnemers in het Zonnepark (Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A.) en hebben we informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en voor potentiële deelnemers in het Zonnepark (die zich eerder hadden aangemeld).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen