Zonnepanelenveld Asten-Heusden

Als coöperatie zijn we nauw betrokken geweest bij de aanleg van een zonnepanelenveld aan de Bleekerweg in Heusden. De glastuinbouwer P. Aarts kreeg de uitdaging een waterberging van 3 ha te realiseren bij zijn glastuinbouwbedrijf en is door EPP ondersteund  in zijn plannen met de opgedane kennis van de Vlaas. Dit heeft geleid tot dubbel grondgebruik van het terrein: waterberging en productie van elektriciteit. Mogelijk wordt het project in de nabije toekomst nog verder uitgebreid met een warmte koude opslag, gekoppeld aan de panelen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat 7 ha glastuinbouw zonder aardgas kan. Een unieke kans en uitdaging, waar onze coöperatie ook bij betrokken is.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen