Voorwoord

Het is inmiddels alweer bijna een half jaar geleden dat we Zonnepark de Vlaas officieel in gebruik hebben genomen en het park met de zonnestroominstallatie hebben overgedragen aan Coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas en Greenspread Solar Energy.

We hebben er veel publiciteit mee gehaald en diverse coöperaties en initiatiefnemers op andere plaatsen hebben de afgelopen tijd contact met ons gezocht om informatie te krijgen over alle aspecten van de ontwikkeling en realisatie van een dergelijk project. Uiteraard zijn wij steeds graag bereid om die informatie te geven, omdat het in ons aller belang is dat alle kansrijke initiatieven voor de productie van duurzame energie zo veel mogelijk ondersteund worden. 
 
Inmiddels is onze focus echter ook weer meer gericht op de andere doelen van onze coöperatie: het zo veel mogelijk helpen besparen van energie en het zo hoogwaardig mogelijk benutten van de aanwezige reststromen in onze regio. In dat verband zijn er inmiddels een 2-tal informatiebijeenkomsten georganiseerd over de warmtepomp en is een intentieovereenkomst afgesloten met de Blink-gemeenten over gezamenlijk vervolgonderzoek naar geconcentreerde verwaarding van biomassa.

In de loop van dit jaar komen wij nog met andere interessante projecten, waarbij we de bewoners van onze regio trachten te stimuleren het pad van de energietransitie op te gaan. Zoals al eerder is aangegeven, beperken wij ons niet tot de gemeente Deurne, maar gaan onze acties verder. Hiertoe hebben we met meerdere gemeenten in onze regio regelmatig overleg over onze plannen. Ook hierover gaan wij u verder in de loop van het jaar berichten.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen