Positieve stemming tijdens Algemene Ledenvergadering op 18 februari jl.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering telde maar liefst 18 agendapunten, maar de vergadering nam toch nauwelijks meer dan 1 uur in beslag. De realisatie van Zonnepark de Vlaas was natuurlijk een van de positieve resultaten van het afgelopen jaar. Maar ook de ingebruikname van het digitale en fysieke Energieloket werd als zeer positief aangehaald.

Door het positieve resultaat van 2018 en het feit dat het vermogen van de coöperatie daarmee voor het eerst positief was, gaf aanleiding tot verlaging van de contributie (€ 10 per jaar voor particulieren).

Ook kwamen er 2 nieuwe bestuursleden bij, Mat Schatorjé en Ron Dielis, waarmee het aantal bestuursleden weer op 5 uitkwam. Naar aanleiding van de positieve ervaringen met de Klankbordgroep in relatie tot het project de Vlaas, werd besloten in verband met het project biomassa de Klankbordgroep voort te zetten. De samenstelling veranderde enigszins, onder andere vanwege de benoeming tot bestuurslid van Ron Dielis en het stoppen, om hem moverende redenen, van Manus van Veldhoven. Ook de taak/verantwoordelijkheid van de Klankbordgroep werd iets uitgebreid, waardoor de kascontrolecommissie kon vervallen. De 2 leden van de kascontrolecommissie, Marcel Koppens en Leo Cuijpers, werden in de Klankbordgroep gekozen.

In het Jaarverslag was ook te lezen dat er door zakelijke leden via de coöperatie liefst 8,5 miljoen kwh aan energie werd afgenomen bij partner Nieuwe Stroom. Naast het feit dat de prijsstelling voor zakelijke afnemers erg gunstig is, leverde dit de coöperatie ook nog eens € 6.800 aan provisies op. Een voordeel dus voor alle leden.

Voorts werd tijdens de vergadering ingegaan op de plannen rondom energiebesparende maatregelen en Energieloket, alsmede de beoogde realisatie van het Biomassaplein voor onze regio. In dat verband werd ook melding gemaakt van de samenwerking met de Blink-gemeenten en de met Blink af te sluiten intentieovereenkomst.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen