Interessante presentatie van Willem Buiter over “Deurne Energieneutraal”

Na afloop van de  Algemene Ledenvergadering gaf ons werkgroeplid Willem Buiter een presentatie over het energieverbruik in de gemeente Deurne en hoe Deurne energieneutraal gemaakt zou kunnen worden.
Willem gaf aan dat het energieverbruik in de gemeente Deurne 834 miljoen kwh bedraagt, waarvan 20% elektra, 45% warmte en 35% vervoer. Duurzame oplossingen kunnen zijn: windenergie, zonne-energie, (diepe) aardwarmte en biomassa (verbranding en/of vergisting).

Wanneer windmolens zouden worden toegepast van 150 tot 200 meter hoogte, dan zouden 100 windmolens volstaan om het totale energieverbruik in Deurne te produceren. Wanneer deze energie met zonnepanelen zou worden geproduceerd, dan zouden 3,5 miljoen zonnepanelen nodig zijn (200 keer de Vlaas). Met geo-thermie – mits dit al mogelijk zou zijn in onze regio – zouden 5 bronnen (dubbele boring) nodig zijn.

Naast de verschillende mogelijke oplossingen, schetste Willem ook een beeld van de daarbij komende bezwaren (grondgebruik, horizonvervuiling, uitstoot fijnstof, e.d.) alsmede de daarmee gepaard gaande investeringen.
Tot slot concludeerde hij dat na een nog te realiseren energiebesparing van 20% de resterende dekking van het energieverbruik zou kunnen worden gerealiseerd door:
- 850 ha zonnepanelen of
- 80 windmolens of
- 2000 biomassaketels of
- 40 vergisters of
- 4 geothermiebronnen

De 850 ha zonnepanelen zouden overeen komen met 7% van het grondoppervlak van de gemeente Deurne, hetgeen natuurlijk geen realistische verwachting kan zijn.
Alle aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in de materie en uitgebreid werd gediscussieerd over de mogelijke oplossingen. Het zal de laatste gedachtewisseling over deze materie niet zijn geweest.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen