5. Overige ontwikkelingen van de Vlaas in de afgelopen periode.

• Gebruikersovereenkomsten: met een groot aantal aanwonenden en gebruikers (schapenhouder, ijsbaan) zijn de gebruiksovereenkomsten afgesloten en ondertekend.
• Met de Coöperatie Zon op Nederland is inmiddels overeenstemming bereikt over de uitbesteding van de leden- en financiële administratie van de Vlaas. De leden krijgen straks een eigen inlogcode, waarmee ze hun eigen gegevens kunnen inzien. Ook het centraal beheren van de overeenkomsten e.d. kan via deze organisatie plaats vinden, wat een belangrijke ondersteuning voor de huidige en toekomstige bestuurders betekent.
• Met de aannemer is afgesproken dat deze – samen met PV Cycle -  aan het einde van de gebruiksperiode de zonnepanelen gratis zal terugnemen, zodat hiervoor geen extra voorziening binnen de coöperatie gevormd behoeft te worden. Dit was een van de afspraken die in dit kader met de gemeente zijn gemaakt in de erfpachtovereenkomst.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen