4. Op 5 juni eerste Algemene Ledenvergadering.

De uitnodigingen, agenda en bijlagen zijn inmiddels aan alle leden toegezonden. Deelnemers, van wie de afgelopen weken de overeenkomst nog niet formeel afgerond was en/of de betaling nog niet ontvangen was, hebben de uitnodiging later ontvangen.
Op de agenda staan een aantal zaken zoals verkiezing nieuwe bestuursleden, aanpassing statuten en de vaststelling van een huishoudelijk reglement. Op verzoek van de voorgedragen nieuwe bestuursleden blijven de huidige bestuursleden aan tot de najaarsvergadering (tot het zonnepark volledig operationeel en overgedragen is).
We verwachten – zeker omdat het de eerste echte ledenvergadering is – een grote opkomst.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen