1. In oktober “eigen” energie van Zonnepark de Vlaas. De aanleg van het park is een aantal weken geleden gestart.


Zoals onder andere in het Weekblad voor Deurne te lezen en te zien was, is aan de noordzijde van het Zonnepark de begroeiing verwijderd en is het terrein geëgaliseerd. 
Zowel de rand van de kadastrale grenzen als de plaats waar het hekwerk moet worden aangelegd, zijn met piketpaaltjes aangegeven.

Door de vertraging als gevolg van de bezwaarprocedures en de vroege start van de lente is het helaas niet meer verantwoord om nog te starten met de aanleg van de groensingel voor het hekwerk. De kans is groot dat de planten het voor een groot deel niet overleven. We willen dit risico op extra kosten en een niet homogene begroeiing niet nemen.

Inmiddels is de opdracht aan Enexis en Hoppenbrouwers verstrekt, zodat het proces nu volop loopt. De eerste bouwvergadering heeft plaatsgevonden, het hekwerk en de ondersteuningen zijn besteld, evenals de panelen en de omvormers, etc. Nog voor de bouwvakvakantie wordt gestart met het grondwerk (aanleg wegen, parkeervoorziening e.d.).
Helaas is de levertijd van het hekwerk op dit moment onze bottle-neck, waardoor pas in week 36 de aanleg binnen het hekwerk kan starten. De oplevering van het zonnepark wordt op grond daarvan op dit moment ingeschat op eind oktober. Via foto’s op de website en filmpjes op Youtube kunt u de vorderingen van de aanleg straks dagelijks volgen.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen