2. Geen beroep meer tegen de Omgevingsvergunning.

De afgelopen maanden is er intensief contact geweest met de laatste bezwaarmaker tegen de Omgevingsvergunning. Dit heeft geleid tot een constructieve oplossing, waarbij we het aantal zonnepanelen hebben kunnen handhaven èn de bezwaarmaker tegemoet zijn kunnen komen in zijn wensen en belangen.
Dit betekent dat daarmee de Omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden en het (aangepaste) plan verder volledig kan worden gerealiseerd.
Wij zijn tevreden met de gevonden oplossing en kunnen met voldoening vaststellen dat partijen, met respect voor elkaars belangen en zorgen, een win-win situatie hebben kunnen realiseren.
De groene long functie van het zonnepark is door de afspraken hierdoor verder versterkt en de ecologische waarde van het gebied vergroot.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen