6. Activiteiten in de komende periode; planning, voorbereiding en realisatie

Hieronder geven wij een samenvatting van de activiteiten in de komende maand:
• Indeling van de deelnemers van Zonnepark de Vlaas in de 3 postcoderozen. Dit moet zodanig plaatsvinden dat de koppeling van de zonnepanelen aan de omvormers zo optimaal mogelijk wordt geregeld. De aannemer heeft deze gegevens nodig voor het realiseren van een optimale terreinindeling (komende 2 weken).
• Alle gewenste vastleggingen in de ledenadministratie verzorgen, alsmede de contracten vastleggen in de geautomatiseerde bestanden, waarbij ook automatisch signalen worden gegeven door het systeem qua opzegtermijnen, verlengingen, etc.
• Bouwteamvergaderingen over de voortgang van de bouw van het zonnepark.
• Afsluiten van contracten voor de internetaansluiting en beveiliging.
• Voorbereiden van de definitieve aanvragen van beschikkingen bij de Belastingdienst, voorbereiden verzekering van het park na oplevering (tot oplevering CAR-verzekering aannemer), ontwerp logo voor de Vlaas, etc.
• Voorbereiden groenaanleg in het najaar, zodra de tijd er “rijp” voor is.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen