We gaan starten met de bouw van zonnepark de Vlaas

Op advies van de Hoorcommissie is het laatst overgebleven bezwaarschrift door B&W op 3 april ongegrond verklaard. Daarom hebben wij besloten nu te gaan starten met de bouw van het zonnepark.
De bezwaarmaker heeft nog het recht om in beroep te gaan. We denken echter dat het huidige plan van Zonnepark de Vlaas in stand blijft en het ook in de rest van de eventuele procedure gehandhaafd kan blijven.  Al voor de uitspraak van B&W hebben we het plan aangepast. Het bosje langs de St Jozefstraat wordt - naar de wens van de bezwaarmaker – niet verwijderd, maar blijft hierbij behouden.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen