Overige ontwikkelingen van de Vlaas van de afgelopen periode

• Beplantingsplan:
De afspraak met de imkersvereniging voor de aanplant en het onderhoud van de groenstroken is inmiddels gemaakt. Op hun voorstel zal als eerste gestart worden met de aanleg van de groenstroken omdat het seizoen al zo ver gevorderd is. Mogelijk dat zelfs een deel van de aanplant verschoven zal moeten worden tot het najaar.

• De ijsbaan:
Het concept van de overeenkomst met de Wijkraad over de ijsbaan is gereed. Wij verwachten dit op korte termijn te kunnen ondertekenen.

• Inmiddels is het volledig zeker dat het aantal EAN-codes voldoende is voor de 3 postcoderozen en de aansluitingen voor Greenspread. Omdat dit op basis van een nieuw artikel in de Elektriciteitswet mogelijk is geworden, moet de belastingdienst op haar beurt weer vaststellen of dat ook volgens hun regelgeving akkoord is. De belastingdienst heeft aangegeven dat wij hun schriftelijk akkoord deze week tegemoet kunnen zien.

• Er hebben zich per eind maart 29 deelnemers als nieuwe afnemer van Qurrent aangemeld. Nadat we hierover van verschillende deelnemers feedback hebben ontvangen, hebben we naar Qurrent aangegeven dat het portaal sober en onduidelijk is en geen informatie over de kostenspecificatie geeft.
Qurrent heeft toegezegd dit te gaan verbeteren en zal op korte termijn via onze coöperatie nadere informatie voor deelnemers verstrekken.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen