In april kunt u de ledenovereenkomst gaan tekenen en het inleggeld storten.

Op zeer korte termijn ontvangt u een mail om uw gegevens te controleren:
- Is de naam waarmee u in die mail wordt aangeschreven -- en die op de ledenovereenkomst komt-- dezelfde als waarmee u bent ingeschreven bij uw huidige energieleverancier (of straks Qurrent als u overstapt)? Als dit niet het geval is, kunt u namelijk geen beroep doen op de teruggave van energiebelasting! 
- Klopt het aantal gereserveerde panelen; dit aantal wordt vermeld op de ledenovereenkomst en dus in rekening gebracht.
Circa 1 week hierna zullen alle deelnemers een mail krijgen met de ledenovereenkomst. In deze ledenovereenkomst staan de naam, adres, postcode, aantal panelen, te betalen inleggeld op basis van het aantal panelen, voorwaarden etc vermeld. Als bijlagen zullen wij o.a. meezenden:   
- het concept Huishoudelijk Reglement (dit wordt pas vastgesteld nadat we deze in mei of juni in de Algemene Ledenvergadering aan u voorgelegd hebben);
- een exploitatieraming voor het eerste productiejaar op basis van een zo goed mogelijke inschatting van de opbrengsten en kosten op dit moment (komt redelijk overeen met de raming zoals deze op 25 september en 30 oktober 2017 is voorgelegd).

Wij verzoeken u de stukken goed te lezen en bij akkoord de ledenovereenkomst te ondertekenen. Let op dat de deelnemer persoonlijk ondertekent (c.q. bij een rechtspersoon - besloten vennootschap bijvoorbeeld – een rechtsgeldige vertegenwoordiger).
Verder zullen wij duidelijk aangeven wanneer de getekende ledenovereenkomst uiterlijk bij Energyport Peelland moet zijn ontvangen en wanneer de betaling van het inleggeld moet zijn voldaan.
Wanneer deze beide of een daarvan niet op tijd ontvangen is, vervalt de deelname.

Mocht een deelnemer alsnog zijn of haar aantal panelen willen wijzigen dan dienen ze dat binnen 1 week na ontvangst van de ledenovereenkomst te mailen aan Energyport Peelland. U zult dan persoonlijk naar een extra bijeenkomst moeten komen om de nieuwe ledenovereenkomst met het aangepaste aantal panelen te ondertekenen.
Wij rekenen op ieders medewerking!!

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen