Activiteiten in de komende periode; planning, voorbereiding en realisatie

Hieronder geven wij een samenvatting van de activiteiten in de komende maand:
• Het afsluiten van de overeenkomsten met de aannemer en Enexis.
• Het aangepaste beplantingsplan bespreken met de aanwonenden.
• Afronding van de afspraken met geïnteresseerden voor gebruik en/of onderhoud van het “groen”.
• Het ondertekenen van de overeenkomsten met deelnemers, evenals het formeel lidmaatschap/ betalingen regelen.
• Starten met de groenaanleg. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen