5. Voorbereidingen voor/met kandidaat-bestuursleden:

• De afgelopen periode is er door/met de kandidaat-bestuursleden vrijwel wekelijks vergaderd. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke vaststelling van
- Gewenste aanpassingen van de Statuten. Deze zullen tijdens de eerste te houden Algemene Ledenvergadering aan de orde worden gesteld, zodat alle deelnemers hierover kunnen meebeslissen.
- Een concept Huishoudelijk Reglement (idem).
- Een concept Deelnemersovereenkomst (idem).
• Bovengenoemde 3 concepten zijn hierna voorgelegd aan de notaris, die de concepten juridisch beoordeeld heeft en hierover een advies heeft uitgebracht. Op basis hiervan zal in de eerstvolgende vergadering de definitieve vaststelling van de concepten aan de orde zijn.
• Verder is/wordt nu aandacht gegeven aan de contractuele zaken (garanties, onderhoudsovereenkomst, etc), alsmede organisatorische en administratieve aspecten voor de komende periode.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen