2. Kernpunten van deze Nieuwsbrief

• Procedures rond de Omgevingsvergunning: Er is nu nog maar één bezwaar. We wachten nu op de beslissing van B&W op dit bezwaarschrift (binnen een paar weken). Bij een positieve beslissing gaan we starten met de aanleg van het zonnepark.
• Schriftelijke bevestiging SDE+-subsidie ontvangen.
• Speciaal portaal bij Qurrent vanaf 13 februari beschikbaar.
• Overeenstemming met aannemer en Enexis voor de bouw rond. Garanties en onderhoudscontract worden nu nog op maat gemaakt. Zodra ook de derde voorwaarde – voldoende zekerheid omtrent de Omgevingsvergunning – ingevuld is, kunnen we echt aan de slag. 

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen