Inhoudsopgave:   editie 7 – maart 2018  

1. Informatievoorziening vanaf vandaag
2. Kernpunten van deze Nieuwsbrief
3. De belangrijkste ontwikkelingen rondom de Vlaas in de afgelopen periode
4. Overige ontwikkelingen met betrekking tot de Vlaas
5. Voorbereidingen voor/met kandidaat-bestuursleden
6. Activiteiten in de komende periode/planning voorbereiding en realisatie

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen