1. Informatievoorziening vanaf vandaag

Nu we zo ver zijn dat het startsein bijna kan worden gegeven en alle procedures vrijwel achter de rug zijn, willen we over nieuwe ontwikkelingen een keer per 2 weken een mailbericht aan alle deelnemers sturen.
Deze informatie zal ook op de website worden vermeld, zodat ook andere belangstellenden de ontwikkelingen kunnen volgen.

Wij hopen daarmee tegemoet te komen aan de wens van de deelnemers om op de hoogte te worden gebracht van de stand van zaken en de planning voor de komende periode.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen