6. Activiteiten in de komende periode/planning voorbereiding en realisatie
 

Hieronder geven wij een samenvatting van de activiteiten in de komende maanden:
• Het afsluiten van de overeenkomsten met de aannemer en Enexis.
• Het (trachten) tot een akkoord (te) komen met de laatste bezwaarmaker, c.q. het aflopen en tot een goed einde brengen van de procedure Omgevingsvergunning.
• Het aangepaste beplantingsplan bespreken met de aanwonenden.
• Het vaststellen van de definitieve deelnemersovereenkomsten en het aangepaste huishoudelijk reglement (mede op basis van het juridisch/notarieel advies).
• Afronding van de afspraken met geïnteresseerden voor gebruik en/of onderhoud  van het “groen”.
• Het ondertekenen van de overeenkomsten met deelnemers, evenals het formeel lidmaatschap / betalingen regelen. Het tijdstip zal met name afhangen van het tijdstip van onherroepelijk zijn van de Omgevingsvergunning (wanneer er geen bezwaren meer aan de orde zijn) of op basis van een positief besluit van B&W. Op zijn vroegst eind maart, waarschijnlijk begin april.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen