4. Voorbereidingen voor/met kandidaat-bestuursleden

• Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld, hebben  8 deelnemers zich opgegeven om zich kandidaat te stellen om zitting te nemen in het nieuw te kiezen bestuur (zodra alle deelnemers lid zijn geworden).

• Na de eerste bijeenkomsten heeft een van hen zich teruggetrokken (is wel als “reserve” beschikbaar). Van de overige 7 kan naar ieders overtuiging een volwaardig en deskundig bestuur worden gevormd.

• De afgelopen maanden hebben de kandidaat-bestuursleden de maandelijkse bestuursvergaderingen van Energyportpeelland bijgewoond voor wat betreft de Vlaas (om beter op de hoogte te raken van alle aspecten hierbij).

• Verder hebben zij een aantal bijeenkomsten gehad, waarbij:
- De Statuten zijn doorgenomen en besproken voor wat betreft gewenste aanpassingen.
- Idem de concept-Deelnemersovereenkomst.
- Idem het concept- Huishoudelijk Reglement.
Bij deze besprekingen was ook een van de huidige bestuursleden aanwezig.

• Na juridische en notariële toetsing zal de deelnemersovereenkomst definitief gemaakt worden en dient deze bij de definitieve start getekend te worden door de deelnemers.

• De wijzingen van de Statuten en de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement  zullen in de eerste Algemene Ledenvergadering (in de loop van het eerste halfjaar) aan de leden worden voorgelegd.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen