3. Overige ontwikkelingen met betrekking tot de Vlaas:

• Beplantingsplan:
Op 7 februari heeft overleg plaats gevonden met de imkersvereniging over:
- De aanpassingen van het beplantingsplan naar aanleiding van de bespreking met de aanwonenden en reacties van bezwaarmakers op de voorgestelde beplantingen.
- De verwachte onderhoudskosten en mogelijke afspraken hierover (door de imkersvereniging te verrichten).
De imkersvereniging zal deze maand aangeven of zij de beoogde afspraken met de Vlaas willen aangaan (na de interne besluitvorming binnen hun vereniging).

• De ijsbaan:
- Wij hebben ten behoeve van de ijsbaan een Omgevingsvergunning aangevraagd en deze is inmiddels verleend.
- De commissie heeft op basis van de gemaakte afspraken het toegewezen terrein geëgaliseerd. Er was hierbij geen aanvoer van grond van elders nodig.
- De ontsluitingsweg kon nog niet worden aangelegd vanwege het feit dat de begroeiing ter plaatse nog niet verwijderd is (onderdeel van bezwaar van een van de bezwaarmakers; het bezwaar echter is volgens ons niet aan de orde).
NB: Afhankelijk van het winterweer kan mogelijk nu al gebruik gemaakt worden van de nieuwe ijsbaan!

• Fietsclub (mountainbike):
- Deze club heeft zich na eerdere aangegeven interesse weer gemeld.
- Mogelijk zou er een deel van het perceel in de zuidelijke helft van de Vlaas aan hen in gebruik gegeven kunnen worden (voorwaarden nog overeen te komen).
- Zij gaan eerst overleggen met de gemeente en zullen dan een orgaan (vereniging o.i.d.) moeten oprichten.

• Al dan niet meewerkende energieleveranciers:
- Essent heeft ons aangegeven dat ze niet meewerken en dat deelnemers maar naar een andere energieleverancier moeten overstappen. Naar sommige deelnemers die zelf informeerden heeft Essent helemaal niet gereageerd.
- Nuon geeft verschillende signalen: naar sommige deelnemers dat ze gratis meewerken, naar anderen dat ze niet meewerken.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen