1. Kernpunten van deze Nieuwsbrief

• SDE+-subsidie voor commerciële deel toegekend.
• Op 21 december hebben we de overeenkomst getekend met DVEP voor de levering van de te produceren elektriciteit met het Zonnepark.
• Eindelijk definitieve overeenstemming met Qurrent. Ondertekening moet nog plaatsvinden.
• Twee trafo’s zijn nu zeker voldoende voor het zonnepark.
• Aanvulling op Omgevingsvergunning door de gemeente verleend.
• Er zijn nog steeds 2 bezwaren tegen de Omgevingsvergunning. Dat kan vertraging veroorzaken

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen