5. Activiteiten in de komende periode: planning voorbereiding en realisatie

Onderstaand geven wij een samenvatting van de activiteiten in de komende maanden:
• Het afsluiten van de overeenkomsten met de aannemer en Enexis.
• Het (trachten) tot een akkoord (te) komen met de 2 bezwaarmakers, c.q. het doorlopen en tot een goed einde brengen van de procedure Omgevingsvergunning.
• Het aangepaste beplantingsplan bespreken met de aanwonenden.
• Het vaststellen van de definitieve deelnemersovereenkomst en het aangepaste huishoudelijk reglement (na juridisch en notarieel advies).
• De ondertekening van de overeenkomst met Qurrent.
• Het afronden van de afspraken met geïnteresseerden  voor gebruik en/of onderhoud van het “groen”.
• Het gelijktijdig ondertekenen van de overeenkomst en betaling door elke deelnemer. Het tijdstip zal met name afhangen van het tijdstip van het onherroepelijk zijn van de Omgevingsvergunning (geen bezwaren meer aan de orde). Op zijn vroegst in de tweede helft van februari, maar waarschijnlijker lijkt nu maart.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen