9. Presentatie van het zonne-energieproject de Vlaas op jaarcongres Hieropgewekt.nl.

Op vrijdag 17 november vond het jaarlijkse congres plaats van het Samenwerkingsverband Hieropgewekt.nl. Met 900 bezoekers en 30 presentaties probeert men initiatieven en coöperaties te ondersteunen en enthousiasmeren betreffende duurzame energieprojecten.
Onze adviseur Job Swens van het bureau RElocal heeft daar op verzoek van Hieropgewekt.nl een presentatie verzorgd over ons project de Vlaas. Gezien het feit dat dit het grootste postcoderoosproject van Nederland is (met een ongekend hoog aantal deelnemers van meer dan 500) en omdat het een combinatie is van postcoderoos èn SDE+-project, kan dit voor initiatiefnemers van groot belang zijn. Wij zijn derhalve dan ook steeds bereid om alle kennis te delen, om daarmee andere coöperaties / initiatiefnemers te steunen bij het ontwikkelen en tot stand brengen van dergelijke projecten.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen