8. Ontwikkelingen rondom de selectie kandidaat-bestuursleden en formele voorbereidingen.

Op 22 november heeft het bestuur de eerste bijeenkomst gehad met de toekomstige leden die zich hadden aangemeld als kandidaat-bestuurslid van Coöperatie de Vlaas. Met voldoening kan worden vastgesteld dat we de overtuiging hebben dat op basis van het aantal (inclusief reserves 8) en op basis van de kwaliteiten / deskundigheden / interesses een volwaardige voordracht voor een nieuw bestuur kan worden gedaan.
Na de kennismaking / introducties is de opgestelde agenda verder uitgebreid aan de orde gekomen. Bij de uitnodiging was ook een concept-huishoudelijk reglement gevoegd. Het huidige (tijdelijke) bestuur ziet graag dat de toekomstige bestuursleden ( al dan niet uiteindelijk gekozen) per direct al meedenken bij de totstandkoming van de formele regelingen (ook deelnemersovereenkomst).
Na de vele vragen van de kandidaat-bestuursleden zo goed mogelijk beantwoord te hebben, zijn de volgende vervolgafspraken gemaakt:
- Er is een vervolgafspraak gemaakt met alle kandidaat-bestuursleden (is al geweest op 28 november 2017).
- Het bestuur zal met alle kandidaat-bestuursleden op korte termijn individuele gesprekken hebben.
- De kandidaat-bestuursleden zullen maandelijks aanwezig (kunnen) zijn bij de bestuursvergadering van Coöperatie de Vlaas (zodat ze enerzijds hun inbreng kunnen geven en anderzijds zich kunnen inwerken / op de hoogte zijn van de voorgeschiedenis).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen