1. Kernpunten van deze nieuwsbrief

- de omgevingsvergunning is verleend
- de bezwaren van omwonenden zijn in behandeling
- Greencrowd wacht nog op toekenning van de subsidie SDE+
- onderhandelingen met aannemers zijn nog gaande, o.a. omtrent opzet van en hoeveel trafo’s
- verslagen van bijeenkomsten zijn verstuurd
- de imkersvereniging heeft voorstel tot beplanting gedaan en omwonenden zijn enthousiast
- er zijn afspraken gemaakt over o.a. toegangsweg en toegangspoort van de ijsbaan voor de aanvraag omgevingsvergunning
- afspraken met Qurrent zijn rond met mooie aanbieding voor deelnemers
- inlichtingen over opzet postcoderoos worden ingewonnen bij belastingdienst
- er zijn kandidaat-bestuursleden naar voren gekomen en zij zijn ter ondersteuning alvast begonnen met inwerken voordat er in januari de benoeming (verkiezing) plaatsvindt.
- er komt mondjesmaat reactie van de energieleveranciers over medewerking aan (al dan niet kosteloze) teruggave energiebelasting
- advies is aan een ieder om zelf de welwillendheid en eventuele kosten bij de eigen energieleverancier na te vragen (als men niet naar Qurrent wil overgaan)
- activiteiten van de komende tijd zijn te vinden onder paragraaf 10

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen