Inhoudsopgave: editie 5 – december 2017 

1. Kernpunten van deze nieuwsbrief.
2. De belangrijkste ontwikkelingen rondom de Vlaas in de afgelopen periode.
3. Overige ontwikkelingen rondom de Vlaas.        
4. De voortgang van de totstandkoming van de overeenkomst met de aannemer.
5. De SDE+-subsidie voor Greencrowd.     
6. Informatie over de (al dan niet meewerkende) energieleveranciers.      
7. Afspraken met Qurrent / DVEP nu definitief.          
8. Ontwikkelingen rondom de selectie kandidaat-bestuursleden en formele voorbereidingen.    
9. Presentatie van het zonne-energieproject de Vlaas op jaarcongres Hieropgewekt.nl.
10. Activiteiten in de komende periode / planning voorbereidingen en realisatie.

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen