6. Informatie over de (al dan niet meewerkende) energieleveranciers.

Wij hebben Essent meerdere malen verzocht om  informatie over het al dan niet meewerken aan teruggave energiebelasting in het kader van de postcoderoosregeling. Zij hebben uiteindelijk alleen gereageerd met de mededeling dat beantwoording binnen 2 respectievelijk 5 dagen zou plaatsvinden. Daarna hebben zij niets meer laten horen. Wij kunnen dus momenteel geen duidelijkheid geven of Essent meewerkt en zo ja of daar kosten aan verbonden zijn.
Nuon heeft na meermalen gevraagd te hebben uiteindelijk wel gereageerd met een ja dat ze meewerken en een neen dat er geen kosten aan verbonden zijn.
Wij hebben ook Hieropgewekt.nl gevraagd of zij informatie hadden over de kosten die energieleveranciers eventueel in rekening brengen voor het meewerken aan teruggave energiebelasting. Zij konden helaas deze informatie niet verschaffen.
Wij adviseren dan ook alle deelnemers, die niet bij onze partner Qurrent energie gaan afnemen, om na te vragen of hun energieleverancier meewerkt aan teruggave energiebelasting en of hieraan kosten zijn verbonden (om de site van Hieropgewekt.nl te raadplegen, zie link in het verslag van de informatiebijeenkomst van 25 september).

Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen